Kết quả tìm kiếm cho Cố nghệ sĩ Văn Hiệp 1 kết quả

16/09/2013

NS Văn Hiệp chính thức nhận danh hiệu NSƯT

Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp.

11/06/2013

“Trưởng thôn Văn Hiệp” được xét đặc cách danh hiệu NSƯT

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) đối với cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp.